چاپ افست

توان و خدمات گسترده چاپ ديجيتال در مجموعه ساروبن به معناي نبودن خدمات چاپ افست نيست. در صورت نياز به خدمات چاپ افست برنامه خدمات خارج از دفتر ساروبن ضامن كيفيت مطلوب براي سفارش ها خواهد بود. آتليه طراحي ساروبن با شناخت كامل صنعت چاپ و برنامه‌هاي كامپيوتري مرتبط با اين صنعت، فايل‌هاي مناسب را بر اساس مشخصات فني چاپ افست تهيه نموده و ناظران كارآزموده ما كليه مراحل چاپ افست را تحت نظارت دقيق خود قرار مي‌دهند.