طراحی بسته بندی

چنان چه شما تاکنون محصولی را در بازار عرضه کرده اید، بدون شک به نقش مهم بسته بندی در بازاریابی و فروش محصول پی برده اید. بسته بندی محصول باید علاوه بر جذابیت، نشانگر خصوصیات محصول و متفاوت از بقیه محصولات بازار باشد. استودیو ساروبن پیش از طراحی بسته بندی، تحقیقات گسترده ای را در بازار بر روی محصولات شما انجام خواهد داد و برآیند آن را در طراحی خود لحاظ خواهد کرد.