طراحی کاتالوگ و بروشور

چنانچه قصد ارائه اطلاعاتی مکتوب یا مصور را دارید، همچنان استفاده از انواع کاتالوگ و بروشور بهترین ابزار است. کاتالوگ ها و بروشورها دارای انواع گسترده ای از شکل ها و فرم ها هستند. ساده ترین فرم آن، یک برگه یک روست. شکل های مفصل تر آن نیز دارای جلد و تعداد صفحات زیاد است. همین طور انواع دیگری که دارای تاهای پیچیده ای هستند و همگی در یک قالب جا می گیرند و هدف واحد آن ها معرفی محصولات، تاریخچه، دوره های آموزشی و رساندن اطلاعاتی از این دست است. طرح های ابتکاری و منحصر به فرد استودیو ساروبن در کنار امکانات گسترده عکاسی و چاپ این شرکت، بهترین نتیجه را در طراحی کاتالوگ های شما به بار خواهد آورد.