هدایای تبلیغاتی

هديه تبليغاتي يكي از مهم ‌ترين عوامل جلب توجه مشتريان است و اگر به خوبي ساخته شود مي‌تواند عامل مهمي در به خاطر سپردن محصول يا خدمات باشد.تبليغ از طريق هدايا بايد مرتبط با محصول يا خدمات مورد نظر بوده يا يادآور آن باشد. انتخاب صحيح هداياي تبليغاتي و انطباق آن با مخاطبين تاثيري پايدار خواهد داشت.آمار جهاني به نقل از انجمن تبليغات گريتر نيويورك نتيجه بسيار جالبي دارد: ۸۳% مردم از هداياي تبليغاتي استفاده مي‌كنند. ۹۴ % از آنان از دريافت اين هدايا خوشنودند و ۹۴% از مردم نسبت به تبليغ كننده نگرش مثبت پيدا كرده‌اند.

شركت ساروبن با تفكری امروزی و بديع در مقوله هدايای تبليغاتي وارداتی و تولیدات داخلی ایرانی و محصولات كاملاً اختصاصی ساخته شده در كارگاه شركت ساروبن، مصمم است كه نياز مشتريان را مطابق با قواعد گفته شده برطرف نمايد.

نمونه هایی از هدایای اختصاصی ∨