بسته تبلیغاتی

يكي از نشانه‌هاي بارز هويت سازماني عوامل بصري بكار گرفته شده توسط آن سازمان در ايجاد ارتباط با مشتريان و مخاطبان خود مي‌باشد. از اين رو ما همواره به مشتريان خود توصيه مي‌نماييم كه از بسته‌هاي تبليغاتي به جاي طرح‌هاي منفرد گرافيكي استفاده نمايند. در بسته‌هاي تبليغاتي تمامي نيازهاي اصلي ارتباط بصري به صورت يك مجموعه واحد شامل آرم، لوگوتایپ، سربرگ، كارت ويزيت، پاكت در ابعاد مختلف و … ديده شده است.

طراحي هدفمند و يكنواخت در بسته‌هاي تبليغاتي نظم و هدفمندي مشهودي را به مشتريان و مخاطبان سازمان منتقل خواهد نمود.