خدمات تکمیلی چاپ

شركت ساروبن ارائه كننده خدمات متنوعي در زمينه عمليات تكميلي چاپ مي‌باشد . عمليات چاپ يكي از مراحل اجراي هر پروژه تبليغاتي بوده و آنچه به عنوان نتيجه كار مطرح است نيازمند خدمات تكميلي خواهد بود ( برش ، خط تا ، صحافي ، لمينيت ، شاسي‌كشي ، پرچ كاري ، مونتاژ تكه‌هاي منفصله و … ) .انجام تمامي مراحل كاري چاپ ، شامل پيش از چاپ، چاپ و خدمات تكميلي چاپ در شركت ساروبن ، به دليل مديريت واحد و تجمع عملكردها در يك محدوده، تضمين كننده كيفيت مطلوب نهايي خواهد بود .