دریل کاغذ

دریل کاغذ دستی و برقی

منگنه برقی تخت مدل HM-12

امکان زاویه دار شدن صفحه به منظور منگنه مجلات پس از خط تا

 

تعداد هد یک عدد
ظرفیت منگنه زنی ۲ الی۱۲۰ برگ هشتاد گرمی(۲-۱۲ میلیمتر)
نوع منگنه ۳۶/۶-۸ و۶۴/۶-۱۷
ظرفیت خشاب منگنه ۴۰۰-۵۰۰ عدد
برق مورد نیاز ۲۲۰ ولت تک فاز
وزن ۲۸ تا ۳۶ کیلوگرم بسته به آپشن

 

 

منگنه تخت و لوپ

منگنه تخت و لوپ برای کارهای قطور

منگنه برقی تخت و لوپ مدل HM-15

امکان زاویه دار شدن صفحه به منظور منگنه مجلات پس از خط تا

 منگنه لوپ

تعداد هد  ۱ یا ۲ عدد
فاصله بین هدها  ۸۰ میلیمتر
ظرفیت منگنه زنی  ۲ تا ۱۷ میلیمتر (۱۷۰ برگ ۸۰ گرمی)
پرس اتوماتیک بعد از منگنه  دارد
نوع منگنه تخت
۶۴/۶-۲۰ ۳۶/۶-۸ ۲۴/۶-۸ با تغییر خشاب
نوع
۲۴/۶-۸ ۲۶/۶ باتغییر خشاب
ظرفیت خشاب منگنه  بسته به نوع سوزن از ۴۰۰ تا ۵۰۰ عدد
برق مورد نیاز  ۲۲۰ ولت تک فاز
وزن  از ۴۷ تا ۶۲ کیلوگرم بسته به آپشنهای دستگاه

دستگاه منگنه تخت و لوپ برقی صنعتی  UH25

تعداد هد های منگنه ۲ تا ۴ عدد
فاصله بین هد های منگنه ۴۰ تا ۲۴۰ میلیمتر
ظرفیت منگنه زنی ۲ تا ۲۷۰ برگ ۸۰ گرمی

۲۷ میلیمتر ضخامت

پرچ قوس های منگنه دارد
نوع منگنه تخت  ۷۰/۶-۲۲ ،  ۸-۳۰ /۶۹  ، ۶-۸ / ۲۴

تعویض خشاب لازم است

نوع منگنه لوپ ۶-۸ / ۲۴ تعویض خشاب لازم است
ظرفیت خشاب منگنه ۴۰۰-۴۲۰ بسته به نوع منگنه
برق مصرفی ۲۲۰ ولت تک فاز
وزن ۱۹۸ کیلو گرم
منگنه تخت و لوپ

منگنه تخت و لوپ با استند آپشنال

 دستگاه منگنه تخت و لوپ برقی   HM6

تعداد هد های منگنه ۱ تا ۲ عدد
فاصله بین هد های منگنه ثابت ۸۰ میلیمتر
ظرفیت منگنه زنی ۲ تا ۶۰ برگ ۸۰ گرمی

۶ میلیمتر ضخامت

پرچ قوس های منگنه ندارد
نوع منگنه تخت   ۶-۸ /۲۶  ، ۶-۸ / ۲۴
نوع منگنه لوپ ۶-۸ / ۲۴ ، ۲۶/۶
ظرفیت خشاب منگنه ۴۰۰-۴۲۰ بسته به نوع منگنه
برق مصرفی ۲۲۰ ولت تک فاز
وزن ۱۰ کیلو گرم
 

منگنه تخت رستی

امکان منگنه تا قطر دو سانتیمتر

دستگاه منگنه تخت دستی و پدالی

HM18BSS   HM 18T

تعداد هد های منگنه ۱ 
فاصله بین هد های منگنه ندارد
ظرفیت منگنه زنی ۲ تا ۱۸۰ برگ ۸۰ گرمی

۱۸ میلیمتر ضخامت

پرچ قوس های منگنه ندارد
نوع منگنه تخت   ۶-۲۲ /۷۰  ، ۸-۲۲ / ۶۹
نوع منگنه لوپ ندارد
ظرفیت خشاب منگنه ۱۵۰ عدد
برق مصرفی ندارد
میز زاویه دار مدل ۱۸BSS
منگنه تخت و لوپ اسپانیایی دستی

نوع منگنه: ۶/۲۴  ۸/۲۴  ۶/۲۶  ۸/۲۶

 

کاتر رو میزی

کاتر رو میزی خود تیز شونده

 

گوشه گرد کن و پانچ های دفتری

گوشه گرد کن و پانچ های دفتری