غرفه بندی نمایشگاهی

“ساروبن بنا” با استفاده از سازه هاي متنوع و قابليت هاي فراوان آن، امکان طراحي و ساخت ساده ترين تا پيچيده ترين غرفه ها را فراهم آورده است.

تمايز اين روش غرفه بندي با روش هاي مرسوم اين است که هر غرفه، بنا به ضرورت مي تواند از لايت باکس، جاي کاتالوگ، نگهدارنده هاي پوستر و … به عنوان بخشي از بدنه اصلي غرفه استفاده نمايد.