مدیریت رویداد

مدیریت رویداد به پروسه مدیریت پروژه هایی مانند برگزاری یک جلسه، سمینار و همایش، نمایشگاه های داخلی و بین المللی و مراسم هایی از این دست اطلاق می شود. خدمات مدیریت رویداد شامل زمانبندی، برآورد بودجه، انتخاب محل برگزاری مراسم با توجه به جایگاه برند و بازار هدف، طراحی و تولید محتوا،  برنامه ریزی بخش های مختلف مراسم  و تعیین سخنرانان و امکانات مورد نیاز می باشد تا نتیجه امـر دستیابی هر چه بهتر به اهداف تعیین شده و تاثیرگذاری مراسم باشد.

گروه ساروبن به پشتوانه سابقه و تجربه خود در حیطه مدیریت و مشاوره تبلیغات ارائه دهنده خدمات مدیریت رویداد به صورت تخصصی می باشد.