مهندسان مشاور ساروبن

مهندسان مشاور ساروبن مجموعه ای است پویا با فعالیت های به هم تنیده، که همواره به دنبال یافتن راهکارهای نوین در عرصه های مختلف کاری خود بوده است:

  • ایجاد تحول در بخش سازنده و برنامه ریز تبلیغات در چارچوب فرهنگ ایران زمین.
  • تغییر نگرش صاحبان صنایع و خدمات خصوصا شرکت های ایرانی به مشاوران تبلیغاتی و تولید فرهنگی جدید.
  • ایجاد کالبدی فراخور فرهنگ ایرانی برای بهره گیری از علوم و تکنیک های روز تبلیغـات در جهان.

دستاوردهای ساروبن نه به پشتوانه سرمایه و امکانات خود بلکه در سایه نگرش مدیران مجموعه و نوگرایی، ایده پردازی و مدیریت راه گشا حاصل شده است. تفکر مهندسی کادر مدیریت ساروبن همواره به دنبال راهکارهای نوین برای حل مشکلات بوده است. واحد مشاوره تبلیغات ساروبن از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را به عنوان یک واحد مستقل آغاز نموده و همواره در تلاش است که قدم های مثبت و مفیدی در عرصه کاری خود بردارد.