ماشین کاری شیمیایی

از دیگر خدمات شرکت سمند اندیشه تابان، ساخت قطعات حساس مکانیکی و ظریف با استفاده از فناوری ماشین کاری شیمیایی می باشد.

و آماده اجرای طرح های شما عزیزان با دقت بالا ست.