دستگاه های CNC

ماشین ابزارهایی که به کمک کامپیوتر هدایت می شدند( computer numerical control)CNC نام گرفتند که به فارسي ماشين هاي (دستگاه هاي ) كنترل عددي ترجمه مي شود. به کمک CNC به تدریج دقت مورد نیاز برای تولید قطعات پیچیده در صنایع مختلف حاصل شد و به تدریج اندیشه بالاتر بردن سرعت تولید نیز قوت یافت تا اینکه امروزه با بکارگیری تکنیکهای ماشینکاری با سرعتهای بالا قطعاتی با تلرانسهای دقیق در زمان بسیار کوتاهی تولید می گردند و ما این افتخار را داریم که با اتکا بر سالها تجربه، در تولید این دسته از دستگاه ها نقش داشته باشیم و همچنین در بخش فروش، ارائه کننده دستگاه های خارجی باکیفیت بالا و قیمت مناسب هستیم.