تماس با ما

مهندسان مشاور ساروبن (دفترمرکزی)
شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خيابان گلستان جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک ۱، واحد۴
کدپستی : ۱۴۶۵۸۴۵۱۱۷       تلفن: ۸۸۳۷۷۴۹۴-۸۸۳۷۷۴۹۳      فکس: ۸۸۳۶۴۶۴۴
sarobon-consulting@sarobon.ir
شرکت ساروبن بنا
کیلومتر ۱۱ جاده قدیم (اتوبان فتح)، کیلومتر ۳ جاده شهریار،شهرک صنعتی گلگون، خیابان هفتم
تلفن: ۶۵۶۱۱۲۹۹۴              فکس:۶۵۶۱۲۶۰۹
sarobonbana@sarobon.ir
شرکت سارونقش
خيابان اشرفی اصفهانی، بالاتر از مرزداران، خیابان ولدخانی، خیابان عباسی، كوچه فرهنگ غربی، پلاك ۷، واحد ۲
کدپستی : ۱۴۶۱۷۵۴۸۱۳      تلفن:  ۸۸۳۷۳۲۵۶-۸۸۳۷۳۲۵۰        فکس: ۴۴۲۲۷۳۷۳
saronaghsh@sarobon.ir

شرکت سمند اندیشه تابان

شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خيابان گلستان جنوبی ، کوچه یکم ، پلاک ۱، همکف
کدپستی : ۱۴۶۵۸۴۵۱۱۷        تلفن:  ۶۵۶۱۱۵۳۸        فکس:۸۸۳۶۴۶۴۴
tabanlaser@gmail.com