پلاریسکوپ دو منظوره

در سنگ های DR که مقدار Birefrigence آنها کم است، به دلیل تغییر مکان اندک نوار سبز در Revfractometer ممکن است چشم متوجه این تغییر مکان نشود. در نتیجه، سنگ به اشتباه SR تلقی خواهد شد. از طرف دیگر، سنگ های OTL نیز در آزمایش Refractometery بلاتکلیف باقی می مانند، به همین دلیل و برای اطمینان بیشتر، بهتر است جهت تعیین SR یا DR بودن سنگ، از آزمایشی دیگر کمک گرفت. وسیله مورد نیاز برای این آزمایش Polariscope است؛ که از لامپ التهابی در پایین و دو فیلتر Polarid در بالا تشکیل شده است. فاصله فیلترها حدود ۱۰ سانتی متر است. فیلتر پایینی را Polarizer و فیلتر بالایی را Analayzer می نامند ( البته جنس این دو فیلتر هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد و هر دو در واقع یک فیلتر Polaroid ساده هستند.)

یادآوری ۱: از این وسیله فقط می توان برای آزمایش سنگ های Transparent  تا Translucent استفاده کرد.

یادآوری ۲: قطعاتی همچون شیشه، اپال، کهربا، سنگ های OTL و برخی سنگهای قرمز مانند گارنت ممکن است در این دستگاه جواب گمراه کننده ای بدهند. بنابراین باید دقت بیشتری به کار بست.